Είμαστε κλειστά από τις 4 έως τις 19 Αυγουστου. Οι παραγγελίες που θα γίνουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα αποσταλούν μετά τις 19 Αυγούστου.